Covid-19

För att förebygga smittan av Covid – 19 har vi inlett flera åtgärder. Vi har anpassat våra arbetstider efter kundens önskemål, dvs vi har kommit in efter kl 18.00 eller börjat tidigt på morgonen för att kunna vara klara innan de kommer in.

Daglig städning av alla ytor som ofta berörs till exempel dörrhandtag, armstöd, bordsytor, ljusbrytare, vattenkranar ska rengöras noga och ofta.

Vi använder milt alkalisk universalrengöringsmedel.

När det gäller toaletter så använder vi desinfektionsmedel. Vi använder även engång handskar som vi byter regelbundet.

På varje ställe har vi instruktioner tillgängliga från Arbetshälsoinstitutet om man är osäker på hur ska man hålla olika områden rena och vilka moment är lämpliga för just det området.